Analytics Liquiditeit Dashboard

0.00

Het Liquiditeit Dashboard geeft u inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven voor de toekomst van uw organisatie. De data die in dit dashboard getoond wordt komt uit verschillende tabellen binnen Ridder iQ. Hierbij kan gedacht worden aan uitstaande verkoopfacturen, maar bijvoorbeeld ook orders die nog niet geleverd zijn. Iedere tabel heeft zijn eigen definities waarbij er rekening wordt gehouden met de betaaltermijn die u of een klant heeft.

Consultancy benodigd voor implementatie: Ja.

Verwachte kosten die niet in uw ERP staan, zoals bijvoorbeeld algemene bedrijfskosten of personeelskosten kunnen in een tabel met geplande betaaldatum ingevuld worden waarna deze vervolgens ook in het dashboard geprojecteerd worden. Hierdoor heeft u altijd in zicht in de geplande inkomsten en uitgaven! Uiteraard is het overzicht volledig dynamisch waardoor de data op vele mogelijke manieren gefilterd kan worden.

Details en filtermogelijkheden
Het dashboard bevat naast de grafiek per periode ook een extra tabblad met daarin de details waarop de grafiek is gebaseerd. Zo kunt u altijd terug naar de bron. Uiteraard zit hier ook de Ridder URI-link aan gekoppeld zodat u eventueel direct de inkoopfactuur of verkooporder order kunt openen en aanpassen. Verder bevat het dashboard uitgebreide filtermogelijkheden, zoals relaties, orders, categorieën enz. Uitbreidingen zijn hierop mogelijk.

Openstaande posten
Als laatste is er ook een speciaal tabblad ingericht die de openstaande posten toont. Deze is verdeeld in enerzijds de inkomsten en anderzijds de uitgaven.

Inhoud van het dashboard

  • Inzicht in verwachte inkomsten en uitgaven per periode
  • Inzicht in verwachte inkomsten en uitgaven per order
  • Inzicht in verwachte inkomsten en uitgaven per relatie
  • Ook mogelijk om personeel- of andere bedrijfskosten inte voeren
  • Alle details direct beschikbaar met doorklikfunctie
  • Koppeling met meeste boekhoudsystemen mogelijk voorinlezen van bankstand